12 July 2023

The Mills, Knihovna Jiřího Mahena

Viktor Mácha (1984) se rozhodl svůj život zasvětit dokumentaci těžkého průmyslu a za posledních 15 let na své vlastní náklady navštívil více jak 290 oceláren, sléváren, kováren, válcoven a železáren v 32 zemích. Jeho snímky jsou zastoupeny v soukromých sbírkách, podnikových archivech i depozitářích evropských galerií. Jeho fotografie inspirují umělce od západního pobřeží USA po Nový Zéland a dnes již na světě neexistuje huť, kde by se potřeboval dlouze představovat. Projekt Viktora Máchy si za cíl klade jediné – objektivní dokumentaci krásy těžkého průmyslu a nenávratně mizejících technologických procesů spjatých s výrobou a zpracováním kovů. Je totiž možné, že naše generace bude jednou z posledních, která tento fascinující svět temně dunících továrních hal na vlastní kůži pocítí.
Po přednášce (v 17:00 hod.) bude následovat vernisáž výstavy (v 18:00 hod.).